Thông tin thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau: Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, sở thích,…

Chúng tôi cần thông tin này để thấu hiểu nhu cầu của bạn và phục vụ bạn tốt hơn nhằm mục đích:

  • Cung cấp thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ có liên quan để hoàn thành việc đặt tour của bạn.
  • Nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi cho bạn điểm thưởng, chương trình khuyến mãi theo mùa hoặc những thông tin đặc biệt khi có.
  • Tùy chỉnh trang web theo ý thích của bạn.
  • Đôi khi, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ và tiết lộ cho chính quyền hoặc cơ quan điều tra nếu pháp luật nếu được yêu cầu hoặc khi cần thiết để ngăn chặn hành vi phạm tội và truy tố hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn divuitravel.com để đăng ký trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi sẽ luôn bảo vệ sự riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của bạn với trách nhiệm cao nhất.

Bảo mật thông tin 

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bạn cho phép hoặc được pháp luật yêu cầu.

Nếu bạn tin rằng thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ thì xin vui lòng thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt bằng văn bản hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào ngay lập tức.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng việc triển khai và sử dụng các hệ thống, quy trình bảo mật thích hợp nhất.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ hạn chế tối đa các vấn đề vật lý và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập vào thông tin cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Về các liên kết

Website hoặc email của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Khi bạn nhấp vào các liên kết này, bạn sẽ truy cập vào một trang web khác. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi truy cập các trang website khác và các website đó chịu sự điều chỉnh theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn nên đọc và xem xét các chính sách bảo mật của họ một cách cẩn thận vì chính sách của họ có thể khác với của chúng tôi.

Cập nhật chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi cách chúng tôi sử dụng cookie, cách chúng tôi thu thập, chuyển giao và xử lý thông tin cá nhân của người dùng khi chúng tôi thấy cần thiết. Do đó, chính sách này có thể được sửa đổi để phản ánh những thay đổi mới nhất. Vì vậy lời khuyên của chúng tôi là bạn nên thường xuyên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi để cập nhật thông tin kịp thời. Việc bạn sử dụng thường xuyên trang web này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản của chúng tôi hoặc bất kỳ sửa đổi nào mà chúng tôi thực hiện.